مناسبت ها
روز روابط عمومی
1397/2/27 پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.
  این روز تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است.

سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   01:32:33