اخبار
جلسه آماده سازی برای ایده های نوآورانه آموزشی در روز دوشنبه مورخ 97/12/13 ساعت 11 الی 12:30 توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری با تدریس جناب آقای دکتر اعرابی و سرکار خانم شیری و با حضور دانشجویان دانشکده برگزار گردید.


عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   01:31:17